Lezing & Boek: Lang leve de mens. Redden we het ook met 10 miljard?

Date: 15 februari 2023

Nog nooit waren we met zoveel mensen. En nog nooit leefden we met zovelen in welvaart, vrede en een goede gezondheid. Toch denken we naargeestig over onszelf. Wij, mensen, veroorzaken klimaatverandering. Wij beroven de aarde van haar grondstoffen en zetten de biodiversiteit onder druk. ‘De aarde heeft kanker en ... Read more »

Limburg: bouw nu een kerncentrale

Date: 28 juli 2023

Ralf Bodelier, Navenant, 28 juli 2023 Het is een uitstekend voornemen: de provincie Limburg wil investeren in kerncentrales. Want kernenergie is de beste manier om elektriciteit mee te maken. Vergeleken met álle andere vormen van energieopwekking, is kernenergie niet alleen schoner en veiliger maar op termijn ook nog eens ... Read more »

Omgekeerde kruistocht van 4200 kilometer

Date: 15 mei 2023

Interview door Hans Overgoor. Tijdschrift Omnes. Mei 2023 Je pelgrimage, zelf spreek je van een ‘omgekeerde kruistocht’, startte in Jeruzalem. De meeste pelgrims lopen náár Jeruzalem, jij vertrok er. Waarom?  ‘Het is raar, maar ik weet eigenlijk niet waarom ik überhaupt zo’n eind wilde lopen. Wat ik wel weet, ... Read more »

Doe nooit iets voor de eerste keer

Date: 22 april 2023

Welke technologie ook wordt geboren, nooit komt zij ter wereld zonder een boodschap van onheil. Dat gold voor het schrift, voor de stoomtrein, voor de computer en vandaag voor ChatGPT. Zoals de filosoof Socrates hamerde op de gevaren van het schrift, zo hamert een hedendaags filosoof als Yuval Noah ... Read more »

Economische groei is de beste bescherming tegen rampen

Date: 24 februari 2023

We beschermen arme landen het best tegen natuurrampen door hen te helpen welvarend te worden Ralf Bodelier, Nederlands Dagblad 22 februari 2023 Twee jaar geleden maakte ik een lange wandeling van Jeruzalem terug naar de Lage Landen. Mijn tocht voerde dwars door het rampgebied van vandaag. Ik liep, at ... Read more »

Mijn nieuwe allemansvriend

Date: 24 februari 2023

Ralf Bodelier, Navenant, maart 2023 Vaak schrijf ik over ons crisisgevoel. Bedreigde tot voor kort corona ons, nu is het weer migratie en de klimaatverandering. Zoals u weet, kies ik doorgaans voor een bemoedigende toon. En dat is een eenzame positie, want we dienen somber te zijn. De ene ... Read more »
index.php