21 redenen waarom 2021 een geweldig jaar wordt

Date: 12 december 2020

Crisis? Corona? Ja, dat ook. Maar FD’s huisoptimist Ralf Bodelier ziet genoeg dat volgend jaar wel goed gaat.

Financieel Dagblad, 12 december 2021

1.
In 2021 voorspellen we weer beter dan in 2020 : van stormen en hittegolven tot virusbesmettingen en economische ontwikkelingen. We worden slimmer in het ontwaren van historische trends, het peilen van meningen, het toepassen van wiskundige modellen, het onderkennen van vooroordelen en het vergelijken met eerdere voorspellingen.

2.
In 2021 komt het einde van de doodstraf weer dichterbij. Jaar in, jaar uit worden in minder landen minder mensen ter dood gebracht. Ooit kende elk land de doodstraf, nu is hij afgeschaft in 142 landen. Het leeuwendeel van de executies komt voor rekening van nog maar vier landen: China, Iran, Saoedi-Arabië en Irak.

3.
Meer soorten worden beschermd tegen uitsterving. Sinds 1993 stierven tien soorten vogels en zoogdieren. Maar sinds 1993 lukte het ook om tussen de 28 en 48 soorten vogels en zoogdieren die op het punt stonden van uitsterven weer in aantal te laten groeien.

4.
Films worden inclusiever. Na jarenlange kritiek dat de prijswinnende Oscars te ‘wit’ en te weinig divers waren – #OscarsSoWhite – zullen alle Oscargenomineerde films in 2021 voor eerst ook worden beoordeeld op diversiteit en inclusie.

5.
De wereldwijde bevolkingsgroei blijft afnemen. Hoewel het aantal mensen op aarde nog wel even stijgt, zal het groeitempo in 2021 verder dalen. Kreeg de gemiddelde moeder in 1950 nog vijf kinderen, in 2021 zullen het er 2,3 zijn. Waarschijnlijk krijgen mensen in 2060 gemiddeld nog maar 2,1 kinderen. Vervolgens begint het aantal mensen op aarde te stabiliseren.

In het groene vlak: de toenemende wereldbevolking. De paarse lijn: het tempo waarin deze groeit. Hoewel het aantal mensen op aarde nog wel even toeneemt, daalt de groei al sinds de jaren ’60

6.
We worden steeds ouder. Een baby die geboren wordt in 2021, mag verwachten drie maanden ouder te worden dan een baby uit 2020. In 1950 was de wereldwijde levensverwachting 45 jaar, in 2021 zal ze stijgen tot 72,8 jaar. Rond 2100 worden we, wereldwijd en gemiddeld, naar verwachting 82 jaar.

7.
In 2021 zullen élk uur wereldwijd zeker 70.000 zonnepanelen worden geplaatst. In 2024 heeft de wereld dan voor 600 GW aan zonnecapaciteit opgesteld. En daarmee is nog maar 6% van alle daken ter wereld van zonnepanelen voorzien.

8.
China en India nemen het voortouw in het opwekken van CO2-vrije energie. Zo zal China in 2021 zijn 15e Vijfjarenplan aannemen, waarin de bouw van tientallen kerncentrales is opgenomen. Buurland India is van plan voor 2030 21 kerncentrales te bouwen.

9.
Het klimaat verandert, maar het aantal klimaatdoden blijft dalen. Stierven in de jaren twintig van de vorige eeuw jaarlijks nog een half miljoen mensen aan hitte, overstromingen, droogte en stormen, in 2018 waren het er minder dan 5000. Omdat we ons alsmaar beter weten te beschermen tegen de grillen van het klimaat zal het aantal klimaatslachtoffers 2021 waarschijnlijk verder dalen.

De blauwe lijn toont het aantal doden wereldwijd door ‘klimaat-gerelateerd weer’ als stormen, overstromingen, droogtes, bosbranden en hittegolven. Verrekend met het groeiende aantal mensen op aarde, daalde de kans om slachtoffer te worden ‘van het klimaat’ sinds 1920 met 98 procent. De rode lijn zijn slachtoffers van natuurrampen die los staan van het klimaat: aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen. Ondanks het groeiende aantal mensen op aarde, bleef hun aantal ongeveer gelijk.

10.
Terwijl de wereldwijde CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking stabiliseert, daalt zij fors in Europa en de Verenigde Staten. Het valt aan te nemen dat die daling in 2021 doorzet.

11.
In 2021 zullen 2,6 miljoen kinderen worden gered van sterfte aan dodelijke ziektes als diarree, mazelen of malaria. Een van de belangrijkste reden achter de dalende kindersterfte is de wereldwijde en dágelijkse vaccinatie van 318.000 baby’s tegen DTKP (Difterie, Tetanus, Kinkhoest en Polio).

12.
Ook in 2021 gaan weer meer kinderen naar school. In 1972 ging nog maar 72% van alle kinderen wereldwijd naar school. De laatste complete cijfers zijn uit 2016: toen ging 91% naar de lagere school.

13.
Met het uitdoven van de oorlog in Syrië, is het aantal grote oorlogen (met meer dan 10.000 duizend doden) inmiddels gedaald naar drie: Afghanistan, Jemen en drugsoorlog in Mexico. Het wereldwijde aantal oorlogsdoden nam af van 144.000 in 2014 naar 76.000 in 2019.

14.
De criminaliteit blijft dalen. Terwijl de criminaliteit in Nederland tot in de jaren ’90 steeg, daalde ze sterk sinds de eeuwwisseling. Die trend lijkt ook in 2021 door te zetten.

15.
In 2021 krijgen 250.000 mensen per dag toegang tot stroom. Sinds de jaren negentig krijgen ongeveer 100 miljoen mensen per jaar toegang tot stroom. Het aantal mensen wereldwijd zónder elektriciteit zit inmiddels ruim onder de een miljard.

16.
Moeder Aarde blijft in hoog tempo vergroenen. Belangrijkste aanjager is de uitstoot van broeikasgas CO2. Satellietobservaties van de Nasa bevestigen dat het grootste deel van de wereld groener wordt en maar een beperkt deel ‘bruiner’.

Uit satellietmetingen van de NASA blijkt de aarde in hoog tempo te vergroenen En de aanjager daarvan is de hoge uitstoot van het broeikasgas CO2.

17.
Vergeet in 2021 het multiculturele drama. Het gaat steeds beter met de integratie van nieuwkomers. Hun arbeidsparticipatie en onderwijsniveau nemen snel toe, terwijl de misdaad onder mensen met een niet-westerse achtergrond daalt. Tienerjongens met een niet-westerse achtergrond zijn nu minder crimineel dan jongens met een Nederlandse achtergrond tien jaar geleden.

18.
In 2021 zullen élke dag, wereldwijd, rond de 640.000 mensen voor het eerst internet krijgen.

19.
Op een schaal van een conservatief ‘Autoritarisme’ naar een progressief ‘Postmaterialisme’ verschuift de wereld weer een beetje richting dat laatste. Het zwaartepunt van de postmateriële denkers ligt bij jongeren tussen de 18 en 24, dat van autoritair denkers bij 55- tot 70-jarigen. De toekomst lijkt aan Jacinda Adern en niet aan Jair Bolsonaro

20.
Door de coronacrisis is nu 1 op de 3 Nederlanders actief aan de slag met meer bewegen en betere voeding. Maar liefst 82% van alle Nederlanders zegt vandaag bewust bezig te zijn met de eigen gezondheid.

21.
Wanneer de coronacrisis ook in 2021 doorzet, moet de zakkenroller zich definitief laten omscholen. Registreerde de politie in 2013 nog 4000 gevallen van zakkenrollerij, vlak voor de corona-uitbraak waren het er nog 1000. Sinds de verschillende lock downs is het aantal aangiftes van zakkenrollen gedaald tot vrijwel 0.

Wil je je ook in 2021 laten inspireren met vooruitgang, kom dan naar onze 48-uurs Abdijsessies: in februari, mei of september 2021 in verschillende abdijen in Nederland.
https://www.worldinprogress.nl/nieuwe-abdijsessies

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php