Aanpassen is zo slecht nog niet

Date: 15 mei 2021

Image: Unsplash/Representative

Ralf Bodelier, Financieel Dagblad 15 mei 2021

Stel dat het niet lukt? Dat we de uitstoot van broeikasgassen niet beteugelen, dat we de opwarming van de aarde niet stoppen en dat de klimaatverandering gewoon doorzet? Ondanks de Akkoorden van Parijs en de rigoureuze maatregelen die president Biden nu voorstelt, is dat niet ondenkbaar. Onze energiebehoefte blijft immers toenemen. Bovendien beschikt 1 miljard mensen wereldwijd nog steeds niet over elektriciteit. En dan loopt de wereldbevolking deze eeuw nog eens op met 3 miljard mensen.

Het is moeilijk voorstelbaar dat we in de nabije toekomst 4 miljard mensen zullen voorzien van  CO2-vrije of CO2-arme energie, wanneer dat met de huidige 7,8 miljard nog niet lukt. De cijfers zijn in elk geval niet bemoedigend. Stootte de wereld in 1979 nog 19 miljard ton CO2 uit, in 1999 waren het 24 miljard en in 2019 36 miljard ton. Vooralsnog zal de temperatuur op aarde dan ook blijven stijgen.

Laten we ervan uitgaan dat het niet lukt. Dan moeten we naar plan B. En dat heet aanpassing. Dat betekent meer investeren in irrigatie en drainage om wispelturige neerslag onder controle te houden. In dijken, dammen en stormvloedkeringen, om te zorgen dat het laaggelegen deel van de wereld droge voeten houdt. Het betekent meer geld naar de ontwikkeling van voedselgewassen om zowel hun opbrengst te verhogen als om ze weerbaar te maken tegen droogte, overstromingen of verzilting.

Adaptatie betekent steviger bouwen van wegen, spoorlijnen en gebouwen zodat ze bestand zijn tegen meer en zwaardere stormen. Aanpassing is het vergroenen van onze steden om de zomerhitte dragelijk te houden. Aanpassing is feitelijk wat we al eeuwenlang doen om onze levens veiliger, productiever en gezonder te maken.

Het is gemakkelijker om ons aan te passen aan de klimaatverandering dan hem te beperken. Je hebt er geen ingewikkelde internationale verdragen voor nodig. Er is veel minder politieke onenigheid over de maatregelen. Het initiatief komt weer te liggen bij lokale overheden, bij lokale ondernemers en lokale burgerinitiatieven. Ook is aanpassing een stuk goedkoper. Bovendien houdt aanpassing zijn waarde. Want ook zonder klimaatverandering zullen stormen, overstromingen en periodes van hitte en droogte altijd bij ons zijn.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php