Beschuit met muisjes: de 8 miljardste mens is geboren!

Date: 15 november 2022

1/17 Vandaag wordt ergens ter wereld de 8-miljardste mens geboren. Waren we in 1927 nog met 2 miljard, vandaag zijn we met 6 miljard meer mensen. Op BBC-radio5 verdedig ik vanmiddag waarom die snelle bevolkingsgroei GEEN probleem is. Een draadje.


2/17 Eerst moeten we erkennen dat die snelle bevolkingsgroei gepaard ging met enorm veel welvaart en welzijn. Terwijl we met 6 miljard groeiden, nam wereldwijde extreme armoede af van 66 procent naar minder dan 9 procent.


3/17 Bovendien steeg onze levensverwachting, wereldwijd, van 38 naar 73 jaar. We kregen er niet alleen 6 miljard mensen bij, maar ook 35 levensjaren. Voor wie van het leven houdt, is dat geweldig nieuws.


4/17 Alleen al om deze reden kunnen we met enig vertrouwen naar de toekomst kijken. Deze eeuw komen er nog maar 2 miljard mensen bij. Na 2064 zet een bevolkingsdaling in. De redenen zijn bekend: toenemende welvaart, emancipatie, onderwijs et cetera.


5/17 In India en China zal de bevolkingsdaling het grootst zijn. In Afrikaanse landen als Nigeria zet de bevolkingsgroei nog door en zal de daling als laatste inzetten. Maar Afrika is dan ook het grootste en het dunst bevolkte continent op aarde.


6/17 Onze grootste zorg zijn klimaat en milieu. Hoe meer mensen, hoe meer uitstoot van CO2, toch? En meer gebruik van grondstoffen, meer luchtverontreiniging en minder dieren.. Is onze bevolkingsgroei geen ramp voor het milieu?


7/17 Wordt het niet de hoogste tijd voor economische krimp (Degrowth) gecombineerd met het fors terugdringen van de bevolkingsgroei? Moeten we ons in omvang en hoeveelheid niet veel kleiner maken? Deze visie wordt alsmaar populairder.


8/17 Nee, al was het maar omdat we dat nooit zullen gaan doen. Programma’s om bevolkingsgroei af te remmen draaiden uit op rampen (China’s eenkindpolitiek) en de meeste mensen willen niet terugkeren naar de schaarste van vroeger.


9/17 Bovendien is economische krimp niet nodig om milieu en klimaat te verbeteren. Het rijkste deel van de wereld, in Europa, de VS, Japan, Nieuw-Zeeland et cetera, zien we een fascinerende trend. We ontkoppelen onze groeiende economieën van het milieu.


10/17 Terwijl rijke landen zowel drukker als welvarender worden, neemt de uitstoot van CO2 af, keren dieren en planten terug, en beschermen we steeds meer natuurgebieden. Ik schreef er dit stuk over in @volkskrant


11/17 Kijk, dit is bijvoorbeeld de afnemende CO2-uitstoot in Europa, de VS en Japan.


12/17 En dit is de snelle terugkeer van zoogdieren in Europa. In andere rijke delen van de wereld zien we dezelfde ontwikkeling.


13/17 Maar dat zijn, wij de rijke landen. Hebben we niet alle vervuilende industrie uitbesteed richting Azië? Stoten wij hier niet minder CO2 uit, omdat ze daar véél meer CO2 uitstoten? Blijft dat hele idee van ontkoppeling niet beperkt tot de rijke landen?


14/17 Nee, ontkoppeling begint ook in te zetten in wat we ‘opkomende economieën’ noemen. Deze week bracht the Economist het goede nieuws, dat deze ontkoppeling zich ook aankondigt in China en India.


15/17 Waar nog geen ontkoppeling plaats vindt is in arme landen. Daar gaat bevolkingsgroei, gebruik van grondstoffen, uitstoot van CO2 en druk op de biodiversiteit nog hand in hand.


16/17 Wat moet gebeuren is dit: we moeten de ontkoppeling enorm stimuleren. En dat kunnen we doen met het sterk bevorderen van innovaties en welvaartsgroei voor iedereen, wereldwijd. Hoe rijker landen zijn, hoe meer ze investeren in groene groei.


16/17 De stijging van de wereldbevolking van 2 miljard naar 8 miljard mensen, was een stijging van 400 procent. De stijging van 8 miljard naar 10 miljard, is er een van 25 procent. En over de vraag hoe we die stijging succesvol maken, kijk op https://replanet.nl/

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php