Het linkse ongemak over Israël

Date: 2 december 2023

Antisemitisme komt vandaag uit verschillende richtingen: van moslims, van extreemrechts – en ook van extreemlinks, waar het zich uit in felle en eenzijdige kritiek op Israël. Een pijnlijke constatering voor wie denkt dat dat juist linkse mensen immuun zijn voor iets als Jodenhaat. Ralf Bodelier. Dagblad Trouw 2 december ... Read more »

Facts first, debate later

Date: 23 oktober 2023

the Dutch-German initiative EiE (Ethics in Electronics) hopes to inspire global innovators with open discussions and publications about ethics and sustainable development goals.Meet Dr. Ralf Bodelier, an independent philosopher, journalist, publisher and author reshaping perspectives through fact-driven insights in contrast to sometimes sensational news broadcasts. His work on global issues and technology ... Read more »

Omgekeerde kruistocht van 4200 kilometer

Date: 15 mei 2023

Interview door Hans Overgoor. Tijdschrift Omnes. Mei 2023 Je pelgrimage, zelf spreek je van een ‘omgekeerde kruistocht’, startte in Jeruzalem. De meeste pelgrims lopen náár Jeruzalem, jij vertrok er. Waarom?  ‘Het is raar, maar ik weet eigenlijk niet waarom ik überhaupt zo’n eind wilde lopen. Wat ik wel weet, ... Read more »

Doe nooit iets voor de eerste keer

Date: 22 april 2023

Welke technologie ook wordt geboren, nooit komt zij ter wereld zonder een boodschap van onheil. Dat gold voor het schrift, voor de stoomtrein, voor de computer en vandaag voor ChatGPT. Zoals de filosoof Socrates hamerde op de gevaren van het schrift, zo hamert een hedendaags filosoof als Yuval Noah ... Read more »

Economische groei is de beste bescherming tegen rampen

Date: 24 februari 2023

We beschermen arme landen het best tegen natuurrampen door hen te helpen welvarend te worden Ralf Bodelier, Nederlands Dagblad 22 februari 2023 Twee jaar geleden maakte ik een lange wandeling van Jeruzalem terug naar de Lage Landen. Mijn tocht voerde dwars door het rampgebied van vandaag. Ik liep, at ... Read more »
category.php