Dalende olieprijzen, het beste nieuws van 2014

Date: 10 december 2014

oil-barrel-stack.oil-priceSinds het begin van de crisis in 2008, halveerde de prijs van olie. En dat is geweldig nieuws. Voor ons, maar zeker voor mensen ver weg, meent Ralf Bodelier. [Regionale dagbladen, 10 december 2014]

Voor klimaatactivisten zijn het sombere tijden. Sinds 2008 daalde de prijs van een vat olie van 150 dollar naar minder dan 70 dollar. Dat betekent dat wind- en zonne-energie relatief duurder worden en er weer meer olie zal worden verstookt. Daarmee pompen we meer CO2 in de lucht en jagen zo de klimaatverandering verder aan. Tot zover het sombere nieuws.

Goed voor ons
Het goede nieuws is dat zo’n lage olieprijs vooral voordelen biedt. Op de eerste plaats voor onze portemonnee. Niet alleen daalt de prijs van benzine aan de pomp, ook daalt of stabiliseert de prijs van vrijwel alles wat we dagelijks gebruiken. Van computers tot bananen, van auto’s tot meubels. Wanneer iets niet ván olie wordt gemaakt, dan wordt het wel mét behulp van olie gemaakt en vrijwel zeker vervoerd met brandstoffen die uit olie zijn gewonnen. Zonder de welhaast oneindige overvloed aan olie hadden we vandaag nog in de 19e eeuw geleefd.
Doorgaans leiden lage olieprijzen tot economische groei. Want hoe meer de olieprijs daalt, hoe goedkoper ons leven wordt en hoe meer geld we over houden voor een nieuwe jas of een extra vakantie. Dat is geen goed, dat is zelfs uitstekend nieuws.

Goed voor de armsten
In veel sterkere mate geldt dat voor ontwikkelingslanden. De meeste arme landen beschikken zelf niet over olie maar moeten die van buiten halen. En omdat de olieprijs een wereldprijs is, betalen ze dezelfde olieprijs als wij. 80 euro voor een volle tank benzine is voor ons al een hoop geld. Voor iemand in Burundi of Sri Lanka is zo’n volle tank vrijwel onbetaalbaar. Feitelijk is alles in arme landen te duur: van kunstmest tot geneesmiddelen, van kerosine tot gymschoenen. En al deze producten worden van of met olie gemaakt. Daarom leidt een dalende olieprijs ook in ontwikkelingslanden tot lagere prijzen. Ook de armsten houden nu geld over voor muskietennetten of schoolgeld voor hun kinderen. Net als in het Westen jagen lagere olieprijzen ook in het Zuiden economische groei aan. Die lagere olieprijs kan er zelfs toe bij dragen dat miljoenen mensen uit hun dramatische armoede worden getild. En dat is, opnieuw, uitstekend nieuws.

Slecht voor Poetin
Dat geldt dus allemaal voor landen die olie importeren. Voor landen die olie exporteren, zijn lagere olieprijzen een stuk minder aangenaam. Aan een vat olie van 75 dollar verdien je immers heel wat minder dan aan een vat van 150 dollar. Daarom zitten de meeste olie-exporterende landen nu met de handen in het haar. Dat geldt niet voor het belangrijkste olieland, Saoedi Arabië. Daar ligt nog zo ontzettend veel en gemakkelijk op te pompen olie onder de grond, dat er zelfs nog flink wordt verdiend op een vat olie van 35 dollar. Wie wel in de problemen komen, zijn de griezelige regimes van Venezuela, Iran en, vooral, Rusland. Door het uitvoeren van olie verdienen zij het geld om hun ontevreden volken onder de duim te houden. En Poetin gebruikt het om andere landen te intimideren en onder druk te zetten. Wanneer Poetin minder olieroebels ophaalt, zal hij ook minder oorlog kunnen voeren. Waarschijnlijk zal hij zelfs moeten gaan bezuinigen. Dat zal hem een belangrijke deel gaan kosten van zijn populariteit en wellicht ook van zijn macht.

Wegen van  voordelen
Blijft de vraag of we de klimaatactivisten gerust kunnen stellen. Dat is lastig. Vooralsnog betekent goedkope olie een hogere uitstoot van CO2. We moeten ons echter afvragen of dat nadeel wel opweegt tegen de voordelen. Tegen het feit dat door een lage olieprijs de kans stijgt dat miljoenen mensen uit hun armoede kunnen ontsnappen, dat naargeestige regimes als in Venezuela, Iran en Rusland sterk worden verzwakt en dat Afrikaanse en Europese economieën stevig wordt opgekrikt. Het klimaat gaat er dan wel niet op vooruit, het leven van vele miljoenen mensen doet dat wel. En wellicht worden in de oplevende economieën van de nabije toekomst wel zulke prachtige uitvindingen gedaan, dat we ons over honderd jaar nog maar amper herinneren waar al die olie ook alweer voor nodig was.

One Response

 1. Chris Bodewes schreef:

  Geachte heer Bodelier,
  Vanmorgen las ik in TcTubantia een artikel van uw hand over de olieprijs. Het is niet mijn gewoonte om op krantenartikelen te reageren maar voor u maak ik graag een uitzondering.
  In wat ik beschouw als uw commercial voor het gebruik van olie geeft u er blijk van de CO2-uitstoot als gevolg van gebruik van fossiele brandstoffen tegenover de voordelen van een lagere olieprijs ”lastig” te vinden. U besteedt een paar woorden aan de nadelen van een lagere olieprijs; het gaat hier in uw woorden om opvattingen van ”klimaatactivisten” die waarschuwen voor klimaatverandering. De rest van uw artikel is alleen hosanna voor een lagere olieprijs. Citaat uit uw artikel: ”Het klimaat gaat er dan wel niet op vooruit, het leven van vele miljoenen mensen doet dat wel”.
  Al met al een ongenuanceerd verhaal dat ernstig afbreuk doet aan de zorg die heel veel mensen, niet alleen uw ”klimaatactivisten”, hebben over de klimaatontwikkelingen als gevolg van de uitstoot van CO2. Dat het begrip over de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien inmiddels is gewijzigd ontgaat u blijkbaar.
  De uitsmijter van uw stukje over de gevolgen van een lage olieprijs: ”En wellicht worden in de oplevende economieën van de nabije toekomst (de gebieden met ”dramatische armoede” zoals u die elders benoemt / cb) wel zulke prachtige uitvindingen gedaan, dat we ons over honderd jaar nog maar amper herinneren aan waar al die olie ook alweer voor nodig was”.
  Ik kan u verzekeren dat we ons dat wel zeer goed zullen herinneren omdat de nu al onomkeerbare gevolgen van de toenemende klimaatverandering dan inmiddels mondiaal nog beter zichtbaar zijn geworden. Ernstige gevolgen zoals zeespiegelstijging zullen vooral levens en economieën in de laaggelegen, dichtbevolkte en armoedige deltagebieden rondom de evenaar hebben verwoest.
  Oprecht wens ik u succes met uw verdere werkzaamheden maar ook beduidend meer wijsheid en nuance in uw wereldbeeld.
  Met vriendelijke groet, Chris Bodewes

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php