De boodschap van links komt voorlopig niet aan

Date: 4 mei 2024

Links Nederland wil geen kabinet-Wilders. Frans Timmermans laat dat met regelmaat weten. Maar dat speelt Geert Wilders alleen maar in de kaart, stelt Ralf Bodelier. Links zal de boodschap moeten aanpassen.

Ralf Bodelier, Algemeen Dagblad, 04-05-24, 09:58

Frans Timmermans wil geen kabinet-Wilders. Dat hoopt hij te bereiken door onophoudelijk voor hem te waarschuwen. Het is een strategie die links al jaren volgt. Waarschuw voor je tegenstanders, dan stemmen de kiezers op jou. Het enige resultaat is dat Wilders in de peilingen blijft stijgen.

Links staat opnieuw op verlies en begrijpt niet waar al de stemmen voor populistisch rechts vandaan komen. Het antwoord is simpel: rechts trekt de aandacht met voorstellen die beloven de levens van de meeste Nederlanders aangenamer te maken. Rechts belooft een Nederland waarin we in onze eigen taal met de buren kunnen praten en waarin we op een redelijke leeftijd met pensioen kunnen. Een Nederland waarin we geen eigen risico hebben in de zorg, waarin we 130 kunnen rijden en gehaktballen mogen eten zonder ons schuldig te voelen.

Of dat allemaal gaat lukken, valt te betwijfelen. Maar eerlijk is eerlijk, voor heel veel Nederlanders zijn deze voorstellen domweg aantrekkelijk. Dat zijn ze zeker wanneer je er het linkse verhaal tegenover zet. Links trekt doorlopend de aandacht met inleveren. We moeten het doen met minder. Omwille van het klimaat, de biodiversiteit en stikstof moeten we minder stoken, minder rijden en minder bouwen. We moeten minder vliegen.

We moeten ophouden met het eten van vlees. Omwille van etnische en seksuele minderheden moeten we af van Zwarte Piet en van het spreken over mannen en vrouwen. Je vraagt je af hoe het links überhaupt nog lukt om stemmen te trekken. Willen linkse partijen niet volledig worden weggevaagd, zullen ook zij met ideeën moeten komen die de levens van de meeste Nederlanders aangenamer maken.

Begin met milieu en klimaat. Stop met het doorlopend kapittelen van burgers om hun eet-, rij- en vlieggedrag. Maak van klimaat een overheidstaak. Bouw net als Zweden fors meer kerncentrales – veilig, goedkoop in gebruik en geen uitstoot van stikstof of CO2 – en we zijn er al bijna. Zorg ervoor dat we zo snel mogelijk kweekvlees kunnen kopen. Met kweekvlees hebben we geen koeien, varkens en kippen meer nodig, verminderen we de druk op het milieu en gooien we toch uitstekende hamburgers op onze barbecue. En stel nieuwe prioriteiten in het stikstofbeleid. De bouw van heel veel woningen, met name in het sociale en middenklassebereik, moet simpelweg voorrang krijgen.

Schreeuw van de daken dat ook links af wil van het eigen risico in de zorg. Kap het peperdure woud aan sociale uitkeringen, van kinderbijslag en bijstand tot de WAO. Vervang deze door een basisinkomen voor iedereen die een uitkering nodig heeft. Dat scheelt niet alleen veel geld, maar ook tienduizenden ambtenaren die dan aan de slag kunnen in de zorg of het onderwijs.

Ongetwijfeld zijn er nog veel betere voorstellen. Maar hou op met het ageren tegen Wilders. Kom met voorstellen die onze levens verrijken. We willen vooruit, niet achteruit. We willen meer, niet minder. Meer welvaart, meer huizen, meer zorg, beter onderwijs, meer groen en uiteraard, een elektrische auto voor iedereen.

Foto groenrode fietsen is van Roel Wijnants, met dank!.
Via WikiMedia Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

2 Responses

 1. Iris Voorloop schreef:

  Dag meneer Bodelier,

  Mijn naam is Iris en ik zag uw column/opiniestuk in het AD en voelde vanwege een aantal kortzichtige uitingen erin de neiging te reageren.

  Voor iemand met de titel van filosoof vind ik het wel bijzonder dat u het niet lukt om de nuance over een deel van het verhaal van “links” aan te brengen.
  “Omwille van (…) seksuele minderheden moeten we af (…) van het spreken over mannen en vrouwen.”

  Dit is niet waar, en een uitspraak die vaak door extreem-rechts gebezigd wordt.
  We zagen deze paniekstorm recent ook met de SGP die precies het stukje uit een wettekst voor de wijziging van het Burgerlijk Wetboek lichtte.
  Deze wijziging stelde transmannen in staat om omschreven te kunnen worden als “Ouder waaruit het kind geboren is” in het geboorteregister, waar aan de kant van het BRP de persoonsgegevens van ouders en kind worden geregistreerd.

  Volgens de SGP, die ik op dit punt zonder twijfel als zeer rechts, en religieus-fundamentalistisch bestempel was dit aanleiding om een uitspraak te doen dat de “radicale transgenderideologie het uitwissen van de term moeder voorstaat!”

  Het is daarom voor mij wel erg bijzonder om iemand te zien die juist in staat zou moeten zijn het politieke spectrum (ongeacht welke zijde) goed te doorgronden zo’n ongenuanceerde uitspraak te zien doen.

  Links stelt namelijk alleen: Laten we oog hebben voor de situatie waarin de term vrouw of man niet voor iedereen juist is, of opgaat.

  Dat draait niet om het schrappen van deze termen, maar om het hebben van oog voor de mogelijke variatie waarin dit voor sommige mensen voor problemen zorgt.
  Zelfs als dat in zoiets simpels als briefwisselingen vanuit de overheid wél het geval zou zijn, veranderd dat niets aan de rechten van alle burgers in Nederland (“Beste burger van Nederland” veranderd immers niets aan uw rechten en plichten toch, denk maar aan de “Beste Reizigers” benadering van de NS die vrouwen en mannen niet plotseling minder forens maakte).

  Het draait om bewustwording, veel vaker in bijvoorbeeld medische situaties, maar ook als het gaat om het bewust maken van de neiging van bedrijven om dit persoonsgegeven te registreren: zelfs als het niets aan de kwaliteit of soort van hun dienstverlening veranderd.

  Ben ik het met u eens dat links geen goed antwoord heeft op de groeiende onvrede in Nederland?
  Zeer zeker.

  Het probleem is alleen dat fascisme keer op keer aantoond goed te werken: een groot deel van de mensen in Nederland liet met de recente verkiezingen in ieder geval duidelijk zien dat ze niet goed opgelet hebben bij geschiedenisles.
  Anders hadden ze geweten dat fascistisch, extreem-rechts nóóit iets op kan lossen: ze hebben namelijk altijd vijanden nodig om de schuld te geven van de problemen waarop zij niet kunnen regeren.

  Als je ziet hoe hard het NSC achter transmensen hun rechten aangaat, ten tijde van een land dat enkele van de ergste crises ooit doormaakt, moet je je afvragen of dat nou het allerergste is waar je je als overheid druk om moet maken.

  Op 15 februari stond bovendien bij monde van het NSC het sociale grondrecht op medische zorg voor transkinderen “gewoon” ter discussie.
  Rosanne Hertzberger bediende zich van “zorgen in het buitenland” en hing deze zorgen op aan de kapstok van het Cass Review in het Verenigd Koninkrijk, een rapport dat daar regelrecht tot een totaalverbod op de behandeling van transkinderne leidde!

  Als extreem-rechts (want zo zie ik het NSC zeker op dit punt, gezien ook de snelheid waarmee het democratische proces de nek omgedraaid moest worden aangaande de wijziging van het Burgerlijk Wetboek, op basis van de misbruiktheorie waar Van Vroonhoven zich van bediende) zo snel laat zien dat individuele vrijheid voor seksuele minderheden hun een doorn in het oog is kunnen we namelijk maar 1 ding concluderen.

  Links is misschien niet in staat het extreem-rechtse geluid het hoofd te bieden, maar wel realistischer. Extreem-rechts is in ieder geval dolblij dat ze nu een poging kunnen doen de maatschappij precies zo rigide vorm te geven zoals zij graag zouden willen, op basis van hun fundamentalistisch-religieuze doctrine.

  Oh, nog even een ding: Het NSC vond het bij monde van Rosanne Hertzberger ook noodzakelijk om een database van transkinderen aan te leggen en hun medische gegevens op te vragen!
  Pia Dijkstra moest het NSC waarschuwen dat ze daarmee opriepen tot het schenden van het medisch beroepsgeheim!
  Rosanne Hertzberger, een voormalig microbiologe die echt beter zou moeten weten dan zo’n verschrikkelijk bekrompen motie in te dienen hield deze ondanks de “sterke ontrading” gewoon aan!

  Gewoon, zodat, als de tijd er meer rijp voor is en de transfobie in de Tweede Kamer nog even een tandje verder opgevoerd is deze gewoon, zonder pardon doorgang vind.

  Links staat dus niet het schrappen van de termen man en vrouw voor, maar vraagt om rekening te houden met meer flexibiliteit, omdat onze samenleving niet zo rigide is vormgegeven als extreem-rechts deze wel graag zou zien.

  Het zou wel fijn zijn als een filosoof deze nuance gewoon had aangebracht in plaats van eigenlijk gewoon een extreem-rechtse gedachte door te laten sijpelen in een opiniestuk.

 2. Iris Voorloop schreef:

  Oh, he, wat jammer: alle witregels die het stuk leesbaar hadden moeten maken werden er uitgehaald…nu wordt het écht een immense lap tekst…

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php