@FD5 75 procent drinkwater uit zeewater

Date: 21 maart 2020

Financieel Dagblad 21 maart 2020

Corona of niet, in Israël schijnt de zon tegen een strakblauwe hemel. En in dit mediterrane land doet de zon dit 300 dagen per jaar. En toch, zo constateer ik al wandelend, zie je hier maar amper zonnepanelen. Ook wekt Israël maar amper stoom op met windmolens. Wel staan op veel daken zonneboilers. Die produceren warm water en reduceren de Israëlische energiebehoefte met vier procent. Vrijwel alle stroom in Israël komt gewoon uit fossiele brandstoffen. Toch daalt ook in Israël de uitstoot van CO2, want het land vervangt steeds meer kolen en olie door het CO2-arme aardgas, dat vlak voor de kust wordt opgepomp

Waarom investeert een hypermodern land als Israël zo weinig in zon, wind en kernenergie? Wanneer de kennis ergens aanwezig is, dan is het in Israël. Heeft het van alle kanten bedreigde landje hier nu niet teveel andere uitdagingen aan het hoofd? Is klimaatverandering geen probleem van mórgen?

Toch gaan hier de alarmbellen al af. Ook in Israël wordt het aanmerkelijk warmer. De stijgende zeespiegel zorgt nu al voor verzilting. Ool de droogte neemt toe. Al viel in het begin van 2020 meer regen dan in de afgelopen vijftig jaar.
Israël is dan ook wel degelijk bezig met de klimaatverandering. Vanzelfsprekend ondertekende Israël de Akkoorden van Parijs en zijn er tal van plannen om meer windmolens te neer te zetten of bussen op elektriciteit te laten rijden. Maar de werkelijke inzet ligt elders. Israël wil vooral de gevolgen van de klimaatverandering opvangen. De nadruk ligt hier niet op mitigatie -terugdringen van CO2- maar op adaptatie, op aanpassing.

Daarom heet Israëlische klimaatprogramma ‘Nationaal programma voor paraatheid en aanpassing aan klimaatverandering’. En aanpassen kunnen de Israëli’s. Zo produceert het droge steppelandje inmiddels 75 procent van al haar drinkwater via ontzoutingsinstallaties uit zeewater. Een enorm stelsel van buizen ‘The National Water Carrier’ bevloeit de Negevwoestijn. Gezuiverd afvalwater wordt teruggevoerd in de landbouwproductie. En waarschijnlijk wordt nergens ter wereld harder gewerkt aan elektriciteitszuinige airconditioning. Europa hoopt de klimaatverandering te stoppen. Het pragmatische Israël zet haar geld, kennis en technologie in om ermee te kunnen leven.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php