Greenpeace jubelt

Date: 4 juli 2020

Financieel Dagblad, 4 juli 2020

Deze column bespreekt de vooruitgang. Maar soms is vooruitgang voor de één, achteruitgang voor de ander. Afgelopen week boekte de milieubeweging enorme vooruitgang op een van haar belangrijkste thema’s: kernenergie. In Frankrijk werd de kerncentrale van Fessenheim uit bedrijf genomen. De officiële levensduur van veertig jaar was bereikt. En dat geldt ook voor twaalf andere kernreactoren die binnenkort worden gesloten.

Gemeten naar veiligheid had Fessenheim nog jaren door gekund. De Franse ‘Autoriteit voor nucleaire veiligheid’ oordeelde positief over de centrale. Zij meende dat Fessenheim het qua ‘stralingsbescherming’ nog beter deed dan het Franse gemiddelde. Het Franse besluit is dan ook puur politiek, een tegemoetkoming aan de onophoudelijke druk uit de groene beweging. 

De Franse afdeling van Greenpeace bejubelt de sluiting van Fessenheim als een ‘historisch moment’ en meent dat er geen weg terug meer is. De strijd tegen kernenergie, die begon in de jaren ’70, zal uiteindelijk leiden tot de sluiting van álle reactoren. Dat valt nog te bezien. Maar eerlijk is eerlijk: de milieubeweging heeft de wind in de rug.

Voor het milieu is de sluiting van Fessenheim een evident verlies. Zo produceerde Fessenheim in 2019 maar liefst 12,1 Gigawatt aan schone en CO2-vrije elektriciteit. Daarmee wekte zij meer stroom op dan de 11,6 Gigawatt die de Franse zonnepanelen opleverden. De sluiting van Fessenheim zou je dan ook kunnen vergelijken met het weghalen van álle 450 duizend zonnestroominstallaties in Frankrijk. Het verlies aan elektriciteit uit Fessenheim wordt opgevangen door stroom uit gascentrales. Deze stoten niet alleen 15 keer meer CO2 uit maar ook schadelijke stikstofoxiden.

En zo is de sluiting van Fessenheim ook slecht nieuws voor de Franse burger. In buurland Duitsland waar de milieubeweging nog effectiever opereert, werd vorige maand in het plaatsje Datteln weer een nieuwe kolencentrale geopend. Inmiddels leidt de sluiting van Duitse kerncentrales tot de dood van jaarlijks 1100 mensen door meer luchtverontreiniging. En terwijl in datzelfde Duitsland de consument inmiddels 31 cent voor een Kwh groene stroom neerlegt, betaalt de Franse consument nu nog 18 cent voor zijn atoomstroom. Nog wel. De Gele Hesjes kunnen de straat weer op.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php