Het gif dat levens redt

Date: 24 september 2014

dr Gorden Edwards eet DDT en toont aan dat het spul ongevaarlijk is
1971. Dr. Gordon Edwards eet DDT en toont aan dat het spul ongevaarlijk is.

De strijd tegen DDT maakt miljoenen doden 

Voor milieuactivisten kon DDT niet snel genoeg de wereld uit. Maar Afrikaanse landen vechten om DDT te mogen gebruiken in de strijd tegen malaria, de ziekte die meer dan zeshonderdduizend slachtoffers per jaar maakt.  [23 juli 2014, de Groene Amsterdammer]. 
.
Het wordt al te gemakkelijk verondersteld: inzet voor een beter milieu is inzet voor een betere wereld. Inzet voor een beter milieu komt, bijvoorbeeld, ook ten goede aan de allerarmsten wereldwijd. Dat inzet voor een beter milieu ook ten koste kan gaan van honderden miljoenen mensen toont de strijd om het insecticide DDT. Een strijd die startte in de jaren zestig en tot op vandaag doorgaat, al krijgen we er in Nederland weinig van mee.
Dit voorjaar was het precies vijftig jaar geleden dat de biologe Rachel Carson overleed. In Nederland zegt haar naam nog maar weinigen iets. Maar Carson is onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van de moderne milieu­beweging. In 1962 publiceerde zij Silent Spring, ‘Dode lente’, een boek dat alleen al in de Verenigde Staten veertig keer werd herdrukt en zes miljoen keer werd verkocht.

.
Silent Spring is een klassieker uit de milieubeweging.Haar naam zijn we vergeten, maar Carsons verhaal is diep verankerd in ons collectieve bewustzijn. Silent Spring gaat over dodelijke gevolgen van landbouwgiffen en dan vooral van DDT– DichloorDifenylTrichloorethaan. Sinds haar boek roept DDT t bij ons louter onaangename associaties op. DDT zou giftig zijn. DDT hoopt zich via de voedselketen op in het menselijk lichaam en is zelfs terug te vinden in moedermelk. En DDT zou dodelijk zijn, want het veroorzaakt onvruchtbaarheid, genetische defecten en kankers. Wereldwijd wordt DDT geassocieerd met dood en ziekte. Waarschijnlijk is DDT het enige insecticide waarvan mensen wereldwijd de naam kennen.Lees –  via een online weekabonnement van €4,95- verder op de site van de Groene.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php