Boek. Inleiding op Het Nieuwe Testament

Date: 6 februari 2004

Inleiding het Nieuwe Testament, Leidse Vertaling

In 2004 verscheen een nieuwe druk van de Leidse vertaling van het Nieuwe Testament uit 1912. Deze Leidse vertaling doorbrak de eeuwenlange heerschappij van de Statenvertaling uit 1637. Aan het begin van de 20e eeuw bleek
het 17e eeuwse Nederlands van de Statenvertaling hopeloos ouderwets. Moderne theologen stoorden zich bovendien aan het feit dat veel lezers de statenbijbel als het onfeilbare woord van God beschouwden. Tegenover de rechtzinnige Statenbijbel plaatsen Leidse vertalers een vrijzinnige variant, een bijbel die moet worden ingezet als ‘wapen tegen de rechtzinnigheid’. Geheel in de geest van deze vertaling, vertelt Ralf Bodelier in zijn inleiding over het ontstaan van het Nieuwe Testament, over Jezus in de kunst en de film, over de rol van de bijbel in een post-christelijke tijd en de verschillende opvattingen van Jezus, zoals de historische, de literaire en de gnostische.

Het Nieuwe Testament
Servire, Utrecht
ISBN 90 215 40878
349 bladzijden
25 euro

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php