Plant meer bomen

Date: 20 maart 2021

Ralf Bodelier, Financieel Dagblad, 20 maart 2020

Een van de maatregelen om klimaatverandering terug te dringen, is het planten van bomen. Met de wereldwijde aanplant van 900 miljoen hectare bos kan 200 gigaton CO2 uit de atmosfeer worden gevist. Dat is vier keer de hoeveelheid die we jaarlijks uitstoten. Daarmee zouden we een forse bijdrage kunnen leveren aan het afvlakken van de alsmaar oplopende temperatuur.

Volgens Zwitserse wetenschappers, die hierover publiceren in Science, is er wereldwijd voldoende ruimte om die bomen werkelijk te planten. Bovendien kan het aanleggen van bossen, anders dan het plaatsen van windmolens of kerncentrales, rekenen op brede publieke steun.

Toch lijkt het juist met onze bomen niet goed te gaan. In het tropische zuiden blijven we bossen rooien voor landbouwgrond. Bovendien worden jaarlijks enorme natuurgebieden verwoest door bosbranden. Afgelopen jaar zagen we maandenlang apocalyptische beelden uit Australië. En dan verstoken we ook nog eens complete bossen in onze biomassacentralen.

Gelukkig zien de nuchtere cijfers wat beter uit. Zo lijkt de wereldwijde ontbossing ruim over zijn top te zijn. Het kappen van bossen neemt af. Volgens de FAO ging in de jaren ’90 jaarlijks nog zo’n 16 miljoen hectare bos tegen de vlakte. Vorig jaar was dat gedaald tot 10 miljoen hectare. Dat zijn natuurlijk 10 miljoen hectare teveel. Bossen moeten überhaupt niet meer verdwijnen. Bossen moeten groeien. Maar de trend stemt optimistisch.

Afname km2 door bosbrand vernietigd aardoppervlakte, volgens Nasa Earth Observatory

De vernietiging van bos door bosbranden neemt eveneens af. Volgens satellietobservaties door de NASA daalde het oppervlakte dat wereldwijd in de fik ging tussen 2003 en 2015 met een kwart. Dat geldt ook voor Australië. Down Under brandde eind 20e eeuw jaarlijks zo’n 10 procent van het landoppervlak. In de eerste decennia van de 21e eeuw was dat nog zo’n 6 procent. En vorig jaar ging 4 procent in vlammen op, zelfs al suggereerden televisiebeelden het tegenovergestelde.

En dan is er nog het doelbewust verbranden van miljoenen bomen per jaar in Nederlandse biomassacentrales. Door alle politieke partijen -met uitzondering van de PVV- werd biomassa lang geframed als ‘groen’ en ‘duurzaam’. Dat is nu verleden tijd. Zelfs bij GroenLinks is het enthousiasme voor biomassacentrales verdwenen. Dit mogen we best vooruitgang noemen.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php