MEER. Hoe overvloed de wereld juist duurzamer en welvarender maakt.

Date: 27 maart 2020

Hidde Boersma, Maarten Boudry, Ralf Bodelier ea.
Najaar 2020

Hoe lossen we de grote problemen van deze tijd op: de klimaatverandering, de groeiende ongelijkheid en de biodiversiteitscrisis?
Moeten we soberder leven, met minder groei, consumptie en reizen, zoals de groen-linkse beweging wil?
Of ligt de oplossing in minder overheid, minder ontwikkelingsgeld en minder wetenschap, zoals het rechts-populisme voorstaat?


Niet mínder, maar méér is de enige weg, volgens de auteurs van dit uitdagende boek. Ze pleiten niet alleen voor meer economische groei en welvaart om armoede te bestrijden en duurzame technologie mogelijk te maken. De auteurs verdedigen ook meer overheidsingrijpen om innovaties een kans te geven en individuele vrijheid te creëren.

Een overvloedige, moderne wereld leidt tot meer geluk en autonomie. Als we dan ook nog in onszelf en ons vernuft durven geloven, ligt er een stralende toekomst in het verschiet.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php