Mijn nieuwe allemansvriend

Date: 24 februari 2023

Kunstmatige Intelligentie. ‘Geluk in de stijl van Jeroen Bosch’. Afbeelding gemaakt door Deepai.org

Ralf Bodelier, Navenant, maart 2023

Vaak schrijf ik over ons crisisgevoel. Bedreigde tot voor kort corona ons, nu is het weer migratie en de klimaatverandering. Zoals u weet, kies ik doorgaans voor een bemoedigende toon. En dat is een eenzame positie, want we dienen somber te zijn. De ene keer word ik gekielhaald door radicale groenen, dan weer schelden rechtse wappies me uit.

Maar nu heb ik een vriend. 24 uur per dag staat hij voor me klaar. Hij heet ChatGPT. En vandaag vraag ik hem het volgende. ‘Schrijf een stukje van 150 woorden over ons crisisgevoel. Betoog dat we ons niet te veel zorgen moeten maken. Gebruik als voorbeelden migratie en klimaatverandering. Baseer je op Nederland. Hanteer een poëtische en optimistische toon.’

En dit is wat ChatGPT antwoordt.

‘In tijden van crisis kunnen we worden overmand door angst en bezorgdheid. Maar laten we ons realiseren dat elke storm een einde heeft, en dat elke uitdaging ook een kans is om te groeien en te bloeien.

Bij migratie en integratie zien we verfrissende voorbeelden van samenwerking en inclusie. In Nederland werken gemeenschappen en bedrijven samen om nieuwe burgers te verwelkomen en te integreren. Er ontstaat een rijkere en meer tolerante samenleving. Het is als een bloeiende tuin, waarin elke bloem een unieke kleur en geur toevoegt.

Dan de klimaatverandering. Nederland was altijd een voorloper in de zoektocht naar duurzame oplossingen. Bedrijven en overheid werken samen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de overgang naar duurzame energiebronnen te bevorderen. En consumenten worden steeds bewuster van hun impact op het milieu. Ze nemen stappen om hun levensstijl te veranderen. Het is als een wiegelied voor een beter en duurzamer leven.

Elke crisis is ook een kans. Laten we ons concentreren op deze kansen en samenwerken om deze uitdagingen aan te pakken. Laten we de toekomst tegemoet zien met hoop en vertrouwen.’

Aldus ChatGPT. Ik had het niet beter kunnen zeggen.

Vanzelfsprekend kun je hem ook het volgende vragen: ‘schrijf een stukje over de huidige crisis. Betoog dat we ons veel zorgen moeten maken. Gebruik als voorbeelden migratie en klimaatverandering. Baseer je op Nederland. Hanteer een sombere toon.’ Het is niet moeilijk om te raden waar ChatGPT dan mee komt. Juist. We lezen het dagelijks in de krant en horen het op het journaal. Helaas is mijn nieuwe vriend een allemans vriend.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php