Minder geluk, minder zelfdodingen

Date: 20 juni 2020

Ralf Bodelier, Financieel Dagblad 20 juni 2020

Soms slipt wat vrolijker coronanieuws de krant binnen. Enkele weken geleden was dat  een opmerkelijke daling van het aantal zelfmoorden met 15 tot 20 procent in twee maanden. Vertaald in aantallen zijn 45 tot 60 mensen nog in leven die er in normale tijden een einde aan hadden gemaakt. Toegegeven: dat bericht krijgt dan weer een sombere tegenhanger in het verschijnsel dat het aantal verwarde mensen met eenzelfde percentage is toegenomen. Maar liever verward dan dood, hoop ik dan maar.

Terugdringen van zelfdoding is lastig. In 1970 maakten 11 op de 100 duizend Nederlanders een einde aan hun leven. In 2018 waren het er nog steeds 11 op de 100 duizend. En dat in vijftig jaar waarin we met zijn allen mooier, gelukkiger en succesvoller werden.

Veel deskundigen zijn verrast dat juist in deze coronacrisis het percentage zelfdodingen afneemt. Op de website voor zelfmoordpreventie 113.nl waarschuwden wetenschappers onlangs nog ‘voor een toename in suïcides omdat als gevolg van de coronamaatregelen bekende risicofactoren toenemen.’ Daarbij dachten ze aan eenzaamheid, sociaal isolement, dreigende werkloosheid en financiële problemen.

Het tegenovergestelde gebeurde. Dat wijst wellicht op een fenomeen waarvoor we te weinig oog hebben. Wie denkt aan zelfdoding, is niet alleen bezig met zijn eigen problemen. Hij of zij plaatst die problemen ook in het licht van het vermeende geluk van anderen.

In een wereld waarin iedereen zich op televisie en social media als knap, gelukkig en succesvol presenteert, voelt degene zich buitengesloten die dat niet denkt te zijn. Hoe groter de groep gelukkigen, hoe geïsoleerder de ongelukkigen zich voelen. En omdat maar weinig emoties zo pijnlijk zijn als eenzaamheid, bleef onze groei in schoonheid, geluk en succes gepaard gaan met een hoog percentage zelfdodingen.

De coronacrisis veranderde alles. Voor het eerst sinds lange tijd zaten we met zijn allen weer in het zelfde schuitje. Rijk en arm, knap en lelijk, loser en succesvol: niemand kon op vakantie, naar de bioscoop of de kapper. We werden met zijn allen ongelukkiger en de meest ongelukkigen knapten er het meest van op.

Denk je aan zelfmoord? Praten helpt! Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 bereikbaar via 0900 0113 of 113.nl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php