Lezing. Ontwikkelingshulp: Succes of farce?

Date: 5 november 2017

In de wereldwijde ontwikkelingshulp gaat veel geld om. Volgens de officiële cijfers meer dan 145 miljard dollar in 2017. Daarnaast vloeien nog vele miljarden aan niet-officiële hulp van Noord naar Zuid. En toch zijn grote delen van Azië en Afrika nog steeds arm, ook al groeien de economieën van vrijwel alle Afrikaanse landen fors. Hoe valt de aanhoudende armoede te rijmen met al die miljarden aan hulp?

Steeds meer mensen in het rijke deel van de wereld [en vooral in Nederland] vragen zich af of het geven van hulp wel zin heeft. Helpen we werkelijk de armsten in het arme deel van de wereld? Of is hulp niet meer dan ‘het overmaken van geld van de armsten in het rijkste deel van de wereld, naar de rijksten in het armste deel?’ Kunnen we ons geld niet veel beter elders besteden?

‘Ontwikkelingshulp, succes of farce?’ start met de nuchtere cijfers. Hoeveel hulp geeft de gemiddelde Westerling en hoeveel krijgt iemand in het Zuiden? Hoe lopen de hulpstromen, wat doen de Wereldbank of particuliere organisaties als Oxfam-Novib?
Wat volgt zijn de belangrijkste thema’s in de hulpdiscussie.  Stimuleert de hulp economische groei, of doet ze niet meer dan het bestrijden van de grootste ellende? Gaat veel geld verloren aan corruptie, of slagen hulporganisaties er steeds beter in om corruptie te bestrijden?

De hamvraag is natuurlijk: wat zijn de evidente successen en de evidente mislukkingen van de hulp? En wat leren deze successen en mislukkingen ons over de levensvatbaarheid van ontwikkelingshulp in dit tweede decennium van de 21e eeuw? De vragen zijn helder. De antwoorden zijn, als vanzelfsprekend, genuanceerd.

Dr. Ralf Bodelier schrijft regelmatig over ontwikkelingshulp en haar effecten. Samen met Mirjam Vossen schreef hij het handboek HULP. Waarom ontwikkelingshulp moet, groeit en verandert (2008). Samen met Vossen deed hij ook evaluatieonderzoek naar ontwikkelingsprojecten van de Duitse organisatie GIZ in Ethiopië. Eerder deed hij verslag van een hulpactie in Malawi waarin hij zelf betrokken was. Je kunt ook (n)iets doen. (Red. Martijn de Ruiter, 2006). In zijn proefschrift Kosmopoliet & Krottenwijk(2012) onderzoekt hij de ‘kosmopolitische’ idealen achter hulpprogramma’s van de Verenigde Naties.

Van 1999 tot 2007 was Bodelier betrokken bij Stichting het Goede Doel. Bodelier is een veelgevraagd spreker tijdens debatten of conferenties over mondiale onderwerpen, waaronder ontwikkelingshulp. Sinds 2016 leidt hij World’s Best News, opgericht om Nederlanders te inspireren met vooruitgang.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php