Diogenes, Seneca & Maxima Over het wereldburgerschap van een prinses

Date: 23 juli 2009

Burger, dat ben je op de eerste plaats als Nederlander. Vervolgens als Europeaan en uiteindelijk, wie weet, als wereldburger. Maar in deze laatste fase, zo betoogt prof. dr. Wim Couwenberg (in Civis Mundi, voorjaar 2009), zijn we nog lang niet aanbeland, wanneer we dat al ooit zullen doen. Terwijl ... Read more »
index.php