Ook vandaag leven we weer langer

Date: 19 maart 2022

Ralf Bodelier, Financieele Dagblad, 19 april 2022

180 keer schreef ik hier een Anderzijds. Vier keer per jaar verzorg ik in Limburgse of Brabantse abdijen een 48-uurs ‘Abdijsessie Inspireren met hoop en vooruitgang’. Zowel in de krant als de abdijen denk ik na over, inderdaad, hoop en vooruitgang. En dat in een wereld die stijf staat van de doemberichten. Niet alleen media bombarderen ons doorlopend met slecht nieuws. Ook ngo’s en populisten doen dat. Zij hebben geen belang bij een realistisch beeld van de werkelijkheid.

Tegen het NOS-journaal, Greenpeace en Wilders valt lastig op te boksen. Toch is het bewijs overweldigend. Wereldwijd zijn de meeste mensen vandaag beter af dan tien, twintig of vijftig jaar geleden. Willen we een waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid, dan moeten we over vooruitgang blijven spreken. Zo’n gesprek kan ons wapenen tegen angstzaaiers en onheilsprofeten. En het kan ons inspireren. Want wat gisteren lukte, kan ook morgen weer lukken.  

Afgelopen week, tijdens een abdijsessie in Sittard, vroeg iemand of er één grafiek is, waarin al die vooruitgang zichtbaar wordt. Eén dataset waarin álles samenkomt: dalende kindersterfte, dalende armoede, het uitroeien van pokken, terugdringen van hiv, lepra en tbc, afnemende aantallen verkeers- en klimaatdoden en, ja, óók de dalende aantallen doden door geweld, terrorisme en oorlog. Is er één dataset waarmee je ook 180 afleveringen van Anderzijds samen kunt vatten?

Die is er. En hij bestaat uit onze wereldwijd stijgende levensverwachting. Ooit, tot het begin van de Industriële Revolutie, was die levensverwachting ongeveer 30 jaar. Vervolgens begon hij op te lopen. Vandaag worden we wereldwijd 72 jaar. Niet overal ging het even snel. In het rijke Nederland mogen mensen verwachten om 83 jaar te worden, in het straatarme Malawi is die levensverwachting nog maar 64 jaar.

Maar de Malawianen stomen op. En hoe! Krijgt de Nederlander er dagelijks 4 uur aan levensverwachting bij, de Malawiaan krijgt maar liefst 24 uur per dag. Een Malawiaanse baby die vandaag geboren wordt, mag verwachten een volle dag ouder te worden dan een baby die gisteren geboren werd. Dag in, dag uit. Dáár moeten we het vaker over hebben. En lukt dat niet in de media, dan doen we het in zuidelijke abdijen.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php