Welkom Liesje Schreinemacher

Date: 15 januari 2022

Vluchtelingenkamp Kutupalong in Bangladesh. Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ralf Bodelier, Financieele Dagblad, 15 januari 2022

Proficiat! U wordt ‘minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’. Ook ‘Internationaal milieu- en klimaatbeleid’ zit in uw portefeuille. Dat is veel. Het goede nieuws is dat het ogenschijnlijk minst populaire deel van uw takenpakket, ontwikkelings-samenwerking, volop in de lift zit.

Dat was in 2010 nog wel anders. Toen publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR het rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’. Het was een tekst die droop van cynisme over de Nederlandse inspanningen om iets te doen aan wereldwijde armoede. De WRR vond het maar niks dat onze hulp steunde op ‘morele motieven’. Ze meende -ten onrechte- dat armoedebestrijding niet meer was dan ‘een soort palliatieve zorg’ voor de allerarmsten. Moderne ontwikkelingshulp moest gaan bijdragen aan ons ‘welbegrepen eigenbelang’. ‘De armen’, aldus de WRR, ‘hoeven niet per se overal en altijd direct van de gegeven hulp te profiteren.’ Het rapport stond niet op zichzelf. Een batterij critici, waaronder Geert Wilders en Arend-Jan Boekestijn, voerde een felle campagne tegen ontwikkelingssamenwerking. Naar mijn gevoel scheelde het maar weinig of het hele beleidsterrein was opgeheven.

Vandaag is van dit cynisme weinig over. Volgens de Eurobarometer vindt een meerderheid van alle Nederlanders zelfs dat armoedebestrijding in ontwikkelingslanden prioriteit moet krijgen. Ook het nieuwe regeerakkoord stemt positief. Uw ministerie gaat een grotere bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. U mag tientallen miljoenen euro’s gaan overmaken naar COVAX, het vaccinatieprogramma voor arme landen. Rutte IV zegt zelfs weer terug te willen naar de internationale norm van 0,7 procent aan ontwikkelingshulp. De komende jaren wordt het hulpbudget met 300 miljoen verhoogd, na 2025 met 500 miljoen.

Dat is mooi. Na twee jaar corona kunnen veel ontwikkelingslanden onze hulp meer dan ooit gebruiken. Volgens de Wereldbank wierp de pandemie rond de 97 miljoen mensen terug in extreme armoede. In Nederland zal de komende jaren niemand anders in staat zijn zoveel aan hun lot te doen dan u, de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Ik wens u veel moed, daadkracht en een prachtige tijd op deze fantastische ministerspost.  

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php